mandag den 25. maj 2009

Borgertopmøde – politikerne lytter

I november 2008 var jeg så heldig at blive inviteret til borgertopmøde om fremtiden sundhedsvæsen. Jeg kunne slet ikke sige nej, og jeg skrev i den forbindelse en "borgerartikel" på den lokale avis' hjemmeside. Her er artiklen.
-----------------------------------------------

“Ved hvert bord er der en politiker, som skal fungere som bordformand og ordstyrer ved bordet. Hvis bordformanden har svært ved at holde mund og lade Jer deltagere få ordet, kan I hente et hold-kæft-bolsje her hos mig” lød det fra topmødeguiden Jens Ole Amstrup.

Ved borgertopmødet i Ålborg den 1. november skulle politikerne for en gangs skyld lytte til borgerne i stedet for at tale. Dagens emne var fremtidens sundhedsvæsen. Fire ud af de fem regioner afholdt topmøde på samme tid. I alt var knapt 1000 borgere indbudt til at deltage i møderne.

Én af de heldige
Da jeg lørdag morgen satte mig i topmødebussen i Thisted, var jeg meget spændt på hvad det var for noget jeg var blevet indbudt til. Fremtidens sundhedsvæsen angår os alle, og jeg kunne slet ikke sige nej, da jeg fik invitationen til at deltage. Hvad bliver der forventet af mig i dag? Kan jeg bidrage med noget?
Ved ankomsten til Gigantium blev vi straks placeret ved runde borde med 8-10 deltagere og en politiker. Selv om vi ikke kendte hinanden, kom snakken hurtigt i gang om dagens første emne: hvordan skal det danske sundhedsvæsen udvikle sig de næste 10 - 15 år?

Afstemninger
Midt på dagen blev vi bedt om at flytte til nye borde og møde nye mennesker. Eftermiddagens emner var mange, krydret med videoindslag og afstemninger. Hvordan giver vi sundheden de rette vilkår? Hvad skal sundhedsvæsenet kunne i fremtiden? – og mange andre spørgsmål. Igen gik snakken livligt rundt om bordene. Bordformændene var gode til at være ordstyrere, og ikke blande sig i debatterne. Resultatet af afstemningerne kunne vi straks se på skærmen.

Resultaterne bliver brugt
Ved afslutningen af mødet understregede Ulla Astman, formand i Region Nord, at resultaterne fra dagens topmøder skal bruges i planlægningen af fremtidens sundhedsvæsen. “På den kommende sundhedskonference i januar 2009 vil vi bruge resultaterne fra dagens møder, når vi skal lægge planer for fremtidens sundhedsvæsen” fortsatte hun.

Spændende dag
Efter mødet tænker jeg selvfølgelig på dagens forløb og emnerne, som vi blev bedt om at tage stilling til. Jeg synes det var en utroligt spændende dag, og hvis jeg får chancen en anden gang siger jeg helt sikkert ja tak. Mødet var veltilrettelagt og topmødeguiden var veloplagt og godt forberedt. Så jeg siger tusind tak for en spændende dag.

En smule malurt
Der er dog også lidt, som kunne have været bedre. Det var tydeligt, at det var regionernes topmøde. Regionerne driver sygehusene, og dagens emner var meget fokuseret på sygehusvæsenet. Sundhedsvæsenet handler om mange andre ting, for eksempel ældrepleje, pleje af handicappede, genoptræning og meget mere. Det er alt sammen opgaver, som ligger i kommunerne, og det virker som om regionspolitikkerne har fokuseret på egne sundhedsopgaver. “Fremtidens sygehusvæsen” havde været mere rammende som overskrift for dagen.

Regionsrådsmedlem Anders Broholm gjorde opmærksom på at regionerne ikke har råderum til at gennemføre de mange ønsker, der kom frem på mødet. Her må jeg sige at han vist ikke helt har forstået dagens opgave. Topmødet handlede om borgernes ønsker og visioner for sundhedsvæsenet. Meget er landspolitik, og dagens opgave for regionens politikere må være at samle ind og bære videre, uden straks at tænke i pengekasser.

TV var med
Der var naturligvis stor medie-interesse for mødet. Dagen før mødet blev jeg kontaktet af TV Midt/Vest, som var interesseret i at følge nogle deltagere under mødet.

Se TV Midt/Vests udsendelse om mødet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar